Statische elektriciteit

De aanduiding AS bij Alsident armen geeft aan dat we te maken hebben met ESD of EX-veilige afzuigarmen. ESD staat voor Electro Static Discharge ofwel elektrostatische ontlading. De armen met de aanduiding AS worden toegepast in situaties waarbij het beheersen van statische elektriciteit van groot belang is. Bij beweging van mensen en machine-onderdelen tot het stromen van vloeistoffen en lucht ontstaat een statische lading opgewekt door wrijving. Als twee materialen na nauw contact met elkaar worden losgenomen, staat één ervan elektronen af aan de ander. Zo onstaat een negatief en een positief geladen oppervlak. Als het materiaal elektrisch geleidend is, wordt de lading afgevoerd.

Een statische lading kan bijvoorbeeld ontstaan bij het verrijden van uw bureaustoel, het lopen over een nylon tapijt of het openen van een plastic verpakking. Bijna alle kunststoffen zijn niet geleidende materialen. De statische lading op deze materialen kan niet afvloeien. Wanneer een statisch geladen materiaal geïnduceerd wordt op een geleider zoals bijvoorbeeld onze huid dan kan deze lading vervolgens overspringen op een ander geleidend oppervlak. Denkt u hierbij eens aan de schok die u voelt als u na het lopen over een nylon tapijt een metalen onderdeel aanraakt.

Een mens is redelijk ongevoelig voor deze elektrostatische ontlading. We voelen het pas bij 3.000 Volt, bij 5.000 volt horen we het en bij 10.000 volt kunnen we het zien. Elektrostatische ontlading is echter een vonk, een mini bliksem die grote gevolgen kan hebben.


Gevolgen

In de electronica kan een elektrostatische ontlading een elektronisch onderdeel ernstig beschadigen. Een ontlading van 100 Volt kan al tot beschadiging leiden. Elektrostatische ontlading bij productie of verpakken kan defecten veroorzaken met verstrekkende gevolgen. Bij stof- of dampafzuiging en in explosiegevaarlijke ruimten kan een statische ontlading explosies veroorzaken. Door statische ontlading beschadigde electronica-onderdelen worden vaak niet ontdekt voordat ze in het geproduceerde apparaat zijn ingebouwd. Slechts van een klein percentage blijkt de onbruikbaarheid tijdens de eindcontrole. Naarmate een storing als gevolg van elektrostatische ontlading later wordt ontdekt nemen de kosten toe.

 Is ontlading te voorkomen ?

Statische lading kan niet voorkomen worden, maar wel onder controle gehouden worden door risicobeheering en adequate maatregelen. Goede instructie aan het personeel is hierbij van groot belang. Nederland kent een aantal in ESD-veiligheid gespecialiseerde bedrijven. U kunt hier onder andere terecht voor veilig verpakkingsmateriaal, aardingsproducten en werkplekinrichting.

 Alsident en elektrostatische ontlading

Als materialen geleidend zijn en met de aarde zijn verbonden, wordt de statische lading afgevoerd. Alsident biedt in de systemen 50, 75 en 100 speciale afzuigarmen die geleidend zijn. De armen van het systeem 50 AS bestaan uit speciaal bewerkte aluminium buis en geleidende zwarte scharnieren. De armen van de systemen 75 AS en 100 AS zijn volledig uit geleidend zwart polyproyleen. Alle drie de systemen zijn voorzien van een 1 mOhm kabel voor aansluiting op de aarde en afvoer van de statische elektriciteit.

Rapporten

De Alsident armen zijn volgens de geldende richtlijnen beproefd. De rapporten kunt u downloaden onder de button downloads - Alsident afzuigsystemen - Alsident testrapporten